Ohjelma

Sinisten  arvomaailmaa.

Asioita, joita pidämme tärkeinä, jotta Suomi olisi meille suomalaisille mahdollisimman hyvä paikka olla, asua ja elää.

 

- Oman maan sekä omien kansalaisten etu on asetettava etusijalle kaikessaa päätöksenteossa. 


- Suoraa demokratiaa lisättävä eli valta palautettava kansalle. Koko kansakuntaa koskevissa merkittävissä päätöksissä on järjestettävä aina sitova kansanäänestys, kun esimerkiksi yli 10% kansanedustajista sellaista vaatii. Kansalaisaloitteen painoarvoa on myöskin lisättävä. Sen on johdettava myös kansanäänestykseen, mikäli se on kirjattu aloitteeseen.

- Suomen itsenäisyys palautettava. Irti eurosta ja EU:sta. Ei NATO:lle. Oma valuutta otettava käyttöön ja itsenäistä maanpuolustusta kehitettävä ja vahvistettava. Puolueettomuuspolitiikan ehdoin. 


- Kehitysapu määrärahat lopetettava.Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen on pysäytettävä tässä taloudellisessa tilanteessa.Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto.


- Poliittisista virkanimityksistä ja poliittisista suojatyöpaikoista esimerkiksi valtionyhtiöissä luovuttava.

- Viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitosten yhteydessä sekä kansanedustajille maksettava ns. sopeuttamiseläke lopetettava.


- Vaadimme, että maahamme perustetaan mahdollisimman pian puolueista riippumaton perustuslakituomioistuin, jossa perustuslakiamme ja   valtionsäädöksiämme rikkovat kansanedustajat tai virkamiehet saadaan vastuuseen teoistaan ja tuomituksi rikoksistaan ja valtiopetoksistaan.


- YLE-verosta luovuttava.

- Kerjääminen on lailla kiellettävä, koska se siihen liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta.

- Pakkoruotsista luovuttava.

- Koulutuksen huipputaso on turvattava riittävin resurssein. Opettajille riittävät keinot ja valtuudet kurin ylläpitämiseksi
 ja työrauhan turvaamiseksi.

- Vanhustemme kohtelu oltava ihmisarvoista myös laitoksissa
.

- Sananvapaus tulee säilyttää kansalaisen loukkaamattomana perusoikeutena
.

- Tuomituille ulkomaalaisille rikoksentekijöille pikakarkoitus kotimaahansa kärsimään vankeusrangaistuksensa.


- Verot varallisuuden mukaan.